Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

AB Bakanlığı İstanbul Konferansı

DAVET

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını onurlandıracakları konferans, 7-8 Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır. Konferans, AB fonları ve Avrupa Birliği Bakanlığı ortak finansmanında düzenlenmektedir.

Bu konferans gerek AB’nin gerekse Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine katkıda bulunma iddiasında olduğundan esasen “ORTAK GELECEĞE BAKIŞ” konferansıdır.

Konferans;
- Türkiye ve Avrupa Birliği’nin son dönemde karşılaştığı küresel sorunları ve fırsatları,
- Son yıllarda gerek bölgemizde gerek uluslararası sistemde yaşanan temel siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde, Türkiye-AB ilişkilerinin küresel barışın ve refahın sağlanması açısından önemini,
- Türkiye’nin AB üyeliğinin “kazan-kazan” ilişkisi üzerine kurulduğunu,
- Avrupa Birliği’nin geleceğine ilişkin senaryoları ve yeniden şekillenen Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin katkısının neler olabileceğin ortaya koymayı hedeflemektedir.
Konferansın sağlayacağı ortak zeminde, Türkiye – AB ilişkilerinde yeni işbirliği ve diyalog fırsatları yaratılacağı, daha da önemlisi ortak ve güvenli bir gelecek inşası için kritik bir aşama kaydedileceği düşünülmektedir.

Türkiye ve Avrupa’dan Bakan seviyesinde liderlerin açılış konuşması yapmak üzere davet edildiği konferans vesilesiyle sivil toplum, medya, akademi ve iş dünyasının öne çıkan temsilcileri bir araya gelecektir.

Aday ve potansiyel aday ülkeler ile AB üyesi ülkelerin tamamı olmak üzere konferansa 33 ülke üst düzey bürokratları, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi avrokratları, Avrupa Parlamentosu üyeleri katılımcı olarak davet edilmiştir.


Organizasyon ile ilgili;

Ms. Burcu Davarcı

Project Coordinator
euturkey@topkon.com
+90 216 330 90 20
Konferans programı ile ilgili;
abbakanligikonferans@ab.gov.tr

  • Web Adresi: euistanbulconference.org