Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

Uluslararası Toplum ve Şizofreni Kongresi

Şizofreni Dernekleri Federasyonu olarak, geçtiğimiz yıl içerisinde yedincisini gerçekleştirdiğimiz Toplum ve Şizofreni Sempozyumlarını yılda bir kez düzenlemekteyiz. Mavi At Kafe Kültür ve Yaşam Ortamı’nın 10. Yaşını kutlaması nedeniyle, 2019 yılı 29-30 Haziran tarihlerinde yapılmasını planladığımız toplantıyı uluslararası ölçekte yapmayı düşünüyoruz. Kongre, “International Congress on Society and Schizophrenia” adı ve “Together” teması ile hayata geçirilecektir. Amacımız, daha önce ulusal ölçekte hedeflediğimiz şizofreni ile ilgilenen tüm toplumsal kesimleri bir araya getirme çabamızı uluslararası ölçeğe taşımaktır. Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe olacak, İngilizce sunumlar çevirmen eşliğinde izleyicilere anında aktarılacaktır. Kongrenin hedef kitlesi psikiyatri, psikoloji, sosyal çalışma ve psikiyatri hemşireliği alanlarında çalışan öğretim üyeleri ve öğrenciler, şizofreni tedavisi gören bireyler ve onların yakınları ve konuya ilgi gösteren bireylerdir. Kongre öncesinde Conference Basaglia ve La Collina Cooperativa Sociale ile işbirliği içinde ruh sağlığı kooperatifleri üzerine bir workshop yapılacaktır. Kongrede konuşmacı olarak alanda tanınmış olan yabancı ve yerli konuşmacılar görev alacaktır. Kongre programı yabancı ve yerli konuşmacılarla katılımcıların etkileşim kurmalarına olanak sağlayacak biçimde düzenlenecektir. Yabancı konuşmacılar arasında Viyana Tıp Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Michaela Amering, Alman Psikanaliz Akademisi Öğretim Üyesi Margit Schmolke ve Londra Psikiyatri Enstitüsü Öğretim Üyesi Graham Thornicroft, La Collina Cooperativa Sociale’den temsilciler ve Dr. Giovanna Del Giudice yer alması planlanmaktadır. Graham Thornicroft’un Toplumun Reddetiği kitabı, Michaela Amering ve Margit Schmolke’nin Ruh Sağlığında İyileşme kitabı federasyonumuz tarafından Türkçeye kazandırılmış ve okuyucu ile buluşturulmuştur. Yerli konuşmacılar arasında Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Haldun Soygür, Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Köksal Alptekin, İstanbul Üniversitesi ÇAPA Tıp Fakültesi Prof. Dr. Alp Üçok, Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Mustafa Yıldız, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Esen Danacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Karancı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meram Can Saka, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Binbay, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Böke, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Elif Anıl Yağcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Prof. Zekiye Çetinkaya Duman, Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seda Attepe Özden, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muazzez Merve Avcıoğlu Yüksel, Avrupa Psikiyatri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Levent Küey, Uzm. Dr. Umut Karasu, Uzm. Dr. Adem Bayrakçı bulunmaktadır.

  • Web Adresi: sdfkongre.org