Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

X. Ulusal Haseki Tıp Kongesi

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri bu yıl onuncusunu 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında NG Sapanca Otel’de düzenleyeceğimiz Ulusal Haseki Tıp Kongresi’ne davet etmenin onur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Köklü sağlık kuruluşlarından biri olan SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak yılda bir kez düzenlediğimiz Ulusal Haseki Tıp Kongresi’ni bu sene SBÜ Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte düzenlemenin heyecanını ve gururunu paylaşıyoruz.

Güncel klinik uygulamada olgular ancak multidisipliner yaklaşımla çözümlenebilmektedir. Tüm branşların katılımıyla düzenlediğimiz kongremizde güncel yaklaşımların, tanı ve tedavinin tartışılacağı panel, konferans ve oturumlar yapılarak disiplinler arası iş birliğini arttırmak başlıca hedefimizdir.

Kongremiz bünyesinde IX. Haseki Hemşirelik Sempozyumu yine güncel konuların uzmanlarınca tartışıldığı kaliteli bir bilimsel etkinlik olarak planlanmıştır.

  • Web Adresi: hasekigunleri2019.org