Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal KardiyoOnkoloji Toplantısı

Değerli Meslektaşım,

Kalp hastalıkları ile kanserin tanı ve  tedavisindeki gelişmeler,  kanser kaynaklı ölüm oranlarını büyük ölçüde azaltmış, beklenen yaşam sürelerini önemli ölçüde arttırmıştır. Bununla birlikte, son yirmi yılda yapılan klinik araştırmalar, radyoterapi, kemoterapi ve immunoterapiye bağlı olarak akut, erken ya da geç dönemde ortaya çıkan (erken müdahale edildiğinde bir çoğu önemli ölçüde önlenebilen) kardiyovasküler yan etkilerin, bu hastalarda kısa, orta ve uzun dönemde yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir.

Tanısı ayrı ve karmaşık bir algoritma, detaylı klinik bilgi, multidisipliner işbirliği, modern laboratuvar yöntemleri, görüntüleme desteği ve sık aralıklarla takip gerektiren kardiyotoksisite, bu tedavilerden sonra görülen en önemli yan etkilerden biridir. Ayrıca; yeterli risk analizi yapılmadan ya da koruyucu önlemler alınmadan başlandığında, hayati önem taşıyan bu tedavilerin sol ventrikül disfonksiyonu ve aritmiler gibi yan etkiler nedeniyle kesintiye uğraması veya tamamlanamaması da söz konusudur.

Maalesef, son yıllarda kısa aralıklarla yayınlanan uluslararası kılavuzlar bile mortalite ve morbidite üzerinde önemli bir paya sahip olan bu sorunun öngörüsü, tanısı, kontrol aralıkları ve tedavisi için kalıcı bir çözüm getirememiştir.

Dünyada hızla gelişen KardiyoOnkoloji’de yer alıp, dünya literatüründeki boşluğu önemli ölçüde dolduran bir KardiyoOnkoloji Uzlaşı raporu da yayınlayan Türk Kardiyoloji Derneği’nin himayesi ve ev sahipliğinde, 23 Kasım 2019 Cumartesi günü düzenlenecek olan “Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal KardiyoOnkoloji Toplantısı - KardiyoOnkoloji İstanbul” konu ile ilgilenen ve dileyen tüm hekimlere açıktır.

Bu toplantının amacı; kanser ve tedavisinin kardiyovasküler yan etkileri konusunda farkındalık yaratmak, kullanılacak temel kavramları içeren ortak bir dil ile Kardiyoloji, Hematoloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Kanser Cerrahisi, Pediyatrik Kardiyoloji, Pediatrik Onkoloji, Göğüs Hastalıkları, Endokrinoloji, Nefroloji, Aile Hekimliği, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nükleer Tıp, Klinik Biyokimya, Radyoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tıbbi Genetik, Psikiyatri, Adli Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Farmasötik Kimya bilim dalları arasındaki işbirliğini güçlendirmek, bu hastaların takip ve tedavisinde ortaya çıkacak yan etkileri yönetmede kullanılacak yeni multidisipliner kılavuzları hazırlamak, çok merkezli ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, var olan kanser kayıt sistemini bir adım ileriye taşıyarak Ulusal KardiyoOnkoloji Veri Tabanı oluşturmaktır.

Bu bilim şöleninde sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Cafer Zorkun 
Düzenleme Kurulu Başkanı

  • Web Adresi: https://tkd.org.tr/ukot2019