Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

8.Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi

Türkiye rüzgar piyasası, sahip olduğu rüzgar potansiyeli ile önemli ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Ülkemiz, 2008 yılından itibaren gerek pazar, gerek endüstri olarak global rüzgar piyasasının en önemli aktörlerinden biri olmuştur. Yerli ve yabancı paydaşlarımızın büyük katkı ve emekleri ile son 10 senede kurulu gücümüz 7,6 GW seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca, kanat, kule, jeneratör gibi RES bileşenlerinin üretimi yerli sanayimizin gelişmesine katkı sağlamış, imalatçılarımızın global tedarik zincirinin bir parçası olmasına fırsat sunmuştur.

Ancak, son iki senede rüzgar piyasasında yaşadığımız yavaşlama inkar edilemez bir gerçek. Öyle ki, 2016 yılında 1.500 MW kurulum gerçekleştirmiş iken 2018 yılında devreye giren santral gücümüz yalnızca 490 MW. Söz konusu tablo karşısında karamsarlığa kapılmadan kamu – özel sektör el ele vererek, içinde olduğumuz daralmanın üstesinden gelmek ve yıllık kurulu gücümüzü tekrar 1GW’ın üzerine çıkarmak TÜREB olarak en büyük hedefimiz.

Bu doğrultuda, sektörde yer alan her bir paydaşın TÜREK 2019 etkinliğini sahiplenmesinin büyük önem taşıdığına inanmaktayız.

Enerji, sanayi ve finans alanlarında üst düzey kamu temsilcilerinin yer almasını planladığımız bu yılki TÜREK her bir RES sektör paydaşının aynı oranda katkı sağlayarak sektörüne sahip çıktığını gösterdiği, her firmanın logosunun tüm ortak alanlarda lanse edilmesini içerecek şekilde organize edilecektir.

Bu kapsamda, 5-6 Kasım 2019 tarihlerinde Sheraton Otel, Ankara’da gerçekleştireceğimiz, 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde (TÜREK 2019) sizi sektörüne sahip çıkan paydaşlar arasında görmekten büyük memnuniyet duyarım.

Saygılarımla,


Başkan

  • Web Adresi: https://turek2019.com