Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

ASD Workshop 2019 | Kompleks ASD'lerde Sınırları Genişletmek

Sayın Meslektaşlarım,
 

Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu tarafından Dr. Siyami Ersek Hastanesi Oditoryumunda 21 Aralık 2019 tarihinde ileri TRANSKATETER ASD KAPATILMASI sempozyumu (ASD 2019 workshop) gerçekleştirilecektir.

Kompleks ASD’lerde Sınırları Zorlamak” üzerine odaklanılacak olan bu bir günlük sempozyumda özellikle kompleks ve zor ASD’lerin transkateter kapatılması üzerine konuşmalar ve tartışmalar yapılacaktır. Aynı zamanda kateter laboratuvarına bağlanılarak yapılacak beş canlı yayın aktarımında kompleks/zor ASD olgularında transkateter kapatma gerçekleştirilecektir.

Toplantı derneğe üye olmayanlara da açıktır ancak organizasyon hizmetlerinin aksamaması bakımından önceden kayıt yaptırmak zorunludur.

Girişimsel konjenital kardiyolojiyle ilgilenen hem pediatrik hem de erişkin kardiyologların katılımını beklediğimiz toplantının katılımcıların interaktif katılımıyla başarılı ve verimli olabileceğinin bilincindeyiz. Katılımlarınızı ve katkılarınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Kemal Nişli , Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu Başkanı
Abdullah Erdem , Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
Ahmet Çelebi, TPKKC Dernek Başkanı

  • Web Adresi: asdworkshop.org