Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi

Sayın Meslektaşlarım,

Dünyanın en hızlı artan kronik hastalığı olan diabetes mellitus, halen dünyada 420 milyondan fazla kişiyi etkilemekte, bir o kadarlık bir prediyabet popülasyonu da ek olarak bu riski taşımaktadır.Yarattığı yüksek mortalite ve hemen hemen tüm tıbbi disiplinleri ilgilendiren morbidite nedeniyle toplum sağlığı yönünden büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle, diyabeti önleme, kontrol altına alma ve ortaya çıkan komplikasyonların çözümüne ilişkin bilimsel araştırma ve çalışmalar, tüm dünyada hızla devam etmektedir. Bu alandaki bilimsel gelişmeler ve önerilerin en çok tartışıldığı ortam ise diyabet kongreleridir.

Ülkemizde, 27-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında ellialtıncısını gerçekleştireceğimiz Ulusal Diyabet, Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, diyabetle ilgili bilimsel tartışma ve bilgi aktarımının en geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildiği ve EASD kongresiyle aynı yaşta olan çok köklü bir kongredir. Kongremizde, hastalığın kökenlerinden başlamak üzere, prediyabet, diyabet fizyopatolojisi, özellikle kardiovasküler olmak üzere diyabet komplikasyonları, antidiyabetik ilaçlar, diyabetin yol arkadaşları olan obezite - hipertansiyon - hiperlipidemi ve ayrıca beslenme ve egzersiz konularında konferanslar ve paneller ile bilgilendirme-tartışma yapılarak, katılan hekimlere doğruya ulaşma ve doğruyu yapma yönünde yol gösterici olmaya çalışacağız.

Geniş ve yetkin bir akademik kadro tarafından verilecek bu bilimsel ziyafetten yararlanmak isteyen tüm hekimlerimizi kongremize bekliyoruz.

 • Web Adresi: diyabetkongresi.org
 • Prof. Dr. Hasan İlkova
  Türk Diyabet Cemiyeti Başkanı
  (2020 Yılı UDDK Koordinatörü)
  Prof. Dr. Fırat Bayraktar
  56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve
  Beslenme Hastalıkları Kongresi Başkanı