Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

19. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Kursu

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu sene ondokuzuncusunu düzenlediğimiz “Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu” Endokrin Bilimiyle ilgili tüm disiplinlerin bir araya geldiği ve konuların her zaman multidisipliner olarak ele alındığı bir okul oldu.

Selçuk Özarmağan ve Senay Molvalılar hocalarımızın başlattığı ve multidisipliner bakışın ülkemizdeki ilk örneği olan kursumuzu, endokrin sevdalısı genç meslektaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

19 - 22 Kasım 2020 tarihinde Spice Otel - Antalya’da buluşmak üzere sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 


Prof.Dr. Yeşim Erbil
Endokrinolojide Diyalog Derneği Başkanı

Doç. Dr. Serkan Sarı
Kurs Başkanı

 

  • Web Adresi: endokrin2020.org