Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi

DAVET

Değerli Meslektaşlarım,

Obstetrik bilimi son 30 yılda inanılmaz bir gelişme göstermiştir. Bunun doğal sonucu olarak yüksek riskli gebelik kavramı klinik uygulamalardaki yerini bulmuş, “Maternal Tıp” alanında normal ivmenin gerektirdiği boyutta gelişmeler yaşanmıştır. Ancak “Fetal Tıp” daki yeni bilgi edinimi inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bu gelişmenin altında bilgi işlem teknolojisindeki devrim yatmaktadır. Bu devrim bilgiyi daha doğru ve kolay edinmemizi sağlamış, bunun ötesinde ise gerek genetik alanındaki ilerlemelere gerekse ultrasonografi teknolojisindeki inanılmaz gelişmeye temel oluşturmuştur.

Real-time görüntülemeyi takiben feto-maternal Doppler analizlerinin, renkli-Doppler teknolojisinin ve nihayet üç boyutlu görüntülemenin devreye girmesiyle fetus daha kolay ulaşılabilir bir obje haline gelmiştir. Ayrıca ultrason görüntüsü altında fetal hücre ve dokulardan örnekler alınabilmekte ve böylece pek çok fetal hastalığın prenatal tanısı konulabilmekte, hatta bir bölüm hastalığın tedavisi yapılabilmektedir.

Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, bu bilgi patlamasını izlemeye, transfer etmeye ve yeni bilgi oluşumuna katkıda bulunmaya yönelik olarak 1998 yılında kurulmuştur. Kongrelerini, kurslarını düzenlemiştir, kitabının ikinci baskısını hazırlamaktadır. Doksan kişiye ulaşmış dernek üyesi ile sakin ama emin adımlarla aktivitelerini sürdürmektedir. 2004 yılında İstanbulda dördüncü kongresini yapacaktır. 22-24 Kasım 2004 tarihleri arasındaki IV. Ulusal Kongremizde ve 21 Kasım’daki Temel Obstetrik Ultrason Kursumuzda sizlerle birlikte olmak bizleri mutlu edecektir.

Prof. Dr. Atıl YÜKSEL
MFT-P Derneği Başkanı


Kongre Sekreteryası
SymCon Turizm (Pınar AYTAÇ, Murat DÜĞMELİ)
P.K. 297, 34722, Ziverbey - Kadıköy / İSTANBUL
Tel
Faks
e-posta
web
: +90 216 347 35 35 Pbx
: +90 216 347 78 50
: [email protected] / [email protected]
: http://www.symcon.com.tr
Bilimsel Koordinasyon
Prof. Dr. Atıl Yüksel (Kongre Başkanı)
Tel
Faks
e-posta
: +90 212 236 60 90 / +90 212 261 22 50
: +90 212 236 60 90
: [email protected]
Prof. Dr. Acar Koç (Kongre Sekreteri)
Tel
Faks
e-posta
: +90 312 320 35 50 / +90 312 468 84 95
: +90 312 468 12 19
: [email protected]