Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

DAVET

Sevgili Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi 17-21 Eylül 2005 Tarihleri arasında Türkiye’mizin en güzide köşelerinden Antalya ilimizin Beldibi yöresindeki Sungate Port Royal Kongre Merkezinde yapılacaktır. Sizlerle yeniden bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacağız.

Bu Kongre bir süre önce yitirdiğimiz çok değerli bilim adamı Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Hocamız Sayın Prof. Dr. Muaffak Aytek anısına yapılacaktır. Kendisini her zaman olduğu gibi bu kongremizde de rahmet ve şükran ile anacağız.

Kongre içeriği ile ilgili olarak; kongre Organizasyon Kurulu (UKOK) II. Başkanı Sn. Prof. Dr. Süleyman Kaynak sizleri geniş olarak aydınlatacaktır.
Bu yıl 39.su düzenlenecek olan Kongremizin ana konusu "Katarakt ve Refraktif Cerrahi" olup; Çok sayıda paneller, kurslar, temel eğitici kurslar ve yerli ve yabancı bilim adamlarının sunacağı konferanslar ile zenginleştirilmiş bir şekilde irdelenecektir.
Yine bu kongre bilimsel programı içerisinde, bir süre sonra netleşecek olan, Avrupa ülkeleri ile müşterek paneller de yer alacaktır.

Kongre Merkezi gerek altyapı gerekse fiziki kapasitesi yönünden dünya standartları ölçüsünde bulunmaktadır. Bu açıdan; çakışmaların olmayacağı, rahat bir kongre izleyeceğimizi ümit etmekteyiz.

Sizlerle Antalya-Beldibi'nde buluşmak ümidi ile,

Sevgi ve Saygılar,

Prof. Dr. Berati Hasanreisoğlu
UKOK 2005 Adına, TOD Genel Başkanı


2. Başkanın Mesajı

Sayın Meslektaşlarım,

Türk Oftalmolojisi artık kendi konusunda dünyanın en yoğun bilgi birikimine ve teknolojisine ulaşmış, lider konumdaki bir bilim dalı haline gelmiştir. Bizim vizyonumuz bunun daha da üst seviyelere yükselmesini sağlamak ve ülkemizin adını bu konuda uluslararası planda en parlak şekilde temsil etmektir.

39. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresinin misyonu, bu liderlik niteliğini pekiştirmek ve tüm dünya oftalmolojisine, gerek katkılarımız ve gerekse katılımımız ile yol göstermektir. Elinizdeki bu programı incelediğinizde, kongremizin, Türk Oftalmoloji camiası olarak, bu misyonu fazlası ile yerine getirdiğini ve Türk Oftalmolojisinin, uluslar arası bir bilimsel cazibe merkezi haline gelmiş olduğunu hissedeceksiniz. Aslında bu cazibeyi hep birlikte sizler yarattınız, TOD İzmir Şubesi ve Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongre Organizasyon Kurulu olarak, biz de sizin yarattıklarınızı, sadece güzel bir vitrine koymaya gayret ettik. Hepinize, yıllarca gösterdiğiniz çabalar ve bunları cömertçe paylaşmayı ilke edindiğiniz için minnet ve şükranlarımızı sunarız.

Bu kongrede 2000'i aşkın meslektaşımız, yan meslek grubu ve ilgili endüstri temsilcisi bir araya gelecektir ve 25 ayrı mekan ve 3500 metrekarelik fuaye alanı aynı anda kullanılacaktır. Antalya Beldibi Port Royal Kongre merkezinde kullanıma koyduğumuz toplantı salonlarının tiyatro düzeninde toplam kapasitesi 5140 kişiliktir. Bu hem çok gurur verici bir organizasyondur hem de içinde büyük tehlikeler barındırmaktadır. Zira bu çapta ve nitelikte kongre merkezi, maalesef ülkemizde başka yerde yoktur ve bu durum her yıl 300 dolayında artan kapasitemiz ile gelecek yıllarda, mekân sıkıntısının had safhaya ulaşacağını göstermektedir. Elbette "niçin 7 yıldızlı lüks otellerde kongreler yapılmakta, daha mütevazı koşullar yaratılabilirdi" diye gelen eleştiriler çok olmuştur, fakat bu eleştirilerin, kongremiz sırasında ve sonrasında anlayışlı bir kutlamaya dönüşeceğinden eminiz. Kongre organizasyonuna başlamadan önce, ülkemizdeki tüm kongre yapılabilir mekânlar taranmış ve en uygun ve en ucuz, "evet en az maliyetli" olarak bu merkeze UKOK tarafından karar verilmiştir. UKOK olarak, sizlerin layık olduğu bir kongre yaratma dışında kaygımız olmamıştır. Bunun takdirini de sizlere bırakmak isteriz.

Türk Oftalmoloji Derneği kar amaçlı bir dernek olmamakla birlikte, meslektaşlarımıza olağan hizmetleri sunabilmek için de bir kaynağa gereksinimi vardır. Bu kaynağın esası, sizlerin kayıt ücretleridir.

Kongre organizasyonunda, tüm kayıt ve kurs gelirleri doğrudan derneğimize kalmaktadır. Buna derneğimizin ayakta kalması için bir mali imece gözü ile bakacağınızı biliyoruz.

Sponsorluk gelirleri, sizlere en yüksek düzeyde bilimsel ve sosyal içeriği yaratmak üzere kullanılmaktadır ve faturalı olarak TOD MYK adına UKOK tarafından, organizasyon firması ile ortak hesaba alınmaktadır. Organizasyon firması, organizasyon için yapılan harcamalarda, TOD MYK adına karar veren UKOK'un kararları ve talimatları dışında bir tek kuruş harcayamamakta ve tüm muhasebe süreci saat saat denetlenebilmektedir. Tüm bu kararlar, TOD başkanının da başkanı olduğu UKOK'un, karar defterlerine kaydedilmektedir. Tüm finansal işlemler belgelidir ve bunlar bağımsız denetim firmalarından raporlanarak, UKOK tarafından kontrol edilerek TOD MYK mali sekreterine sunulmaktadır. Bu sadece bu sene için değil daha önceki yıllarda da böyle yapılmıştır ve bundan sonra da bu usule uygun olarak yapılacaktır. Bu denetim raporları tüm üyelerimize açıktır.

Kongremiz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı merhum hocası Prof. Dr. Muvaffak Aytek anısına düzenlenmiştir. Ailesine ve camiamıza tekrar taziyelerimizi sunarım.

Kongremizde Onur Konuşmacısı olarak yer alan hocalarımız, Sayın Ömer Kamil Doğan, Sayın Ali Şefik Sanaç ve Sayın İhsan Öge'nin daha uzun yıllar bize önder olmalarını dilerim.

Kongremizin ana konusu katarakt olarak seçilmiştir. Bu nedenle, TOD Katarakt ve Refraktif birimi ilk kez, temel bilgilerin yeraldığı bir "didaktik kurs" düzenlemiştir. Bu konudaki emekleri için Sayın Ömer Faruk Yılmaz ve Sayın Emrullah Taşındı'ya teşekkür ederim. Bunun yanı sıra ikinci oftalmoloji hemşireliği kursu da kongremizde yer almaktadır. Bu kursu organize eden Sayın Haluk Ertürk' e hemşirelerimiz adına şükranlarımı sunarım.

39. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi ilk kez, 11 uluslar arası dernekle işbirliği yaparak ortak paneller düzenlemiş bulunmaktadır. Bu konuda üstün çabaları ve yardımlarından ötürü; TCOD Başkanı Sayın Sunay Duman'a, MOS Başkanı Sayın Leyla Atmaca'ya, ESA Başkanı Sayın Seyhan Özkan'a, BSOS Başkanı Sayın Mahmut Kaşkaloğlu'na, EVER mali sekreteri Sayın Pınar Aydın'a, ESCRS Board üyesi Sayın Emrullah Taşındı'ya ve üstün çabaları için Sayın David Seal'a, EVRS Türkiye birinci delegesi Sayın Bora Eldem'e, TAOS başkanı Sayın David Craig ve bu konuda olağanüstü çabaları için Sayın Zeynel Karcıoğlu'na, Yunanistan Oftalmoloji Federasyonu Başkanı Sayın Athanasios Nikolakopoulos'a, SAFIR başkanı Sayın Michel Montard ve bu konudaki yoğun çabaları için Sayın Murat Erbezci ve Sayın Halil Ateş'e ve AAO ile TOD ortak sunumlarının hazırlanmasına katkısı unutulmayacak olan Sayın AAO Başkanı Dunbar Hoskins Jr. ve ARVO Başkanı Paul Kaufmann ile bu konudaki emekleri için Sayın Zeynel Karcıoğlu ve Pınar Aydın'a tekrar teşekkür ve minnetlerimizi sunarım. Elbette bu ortak panellerde gerek TOD adına ve gerekse, ilgili dernekler adına katılarak, bizi onurlandıran, tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunarım.

Bu panellerin yanı sıra, 65 adet konferans hazırlayıp sunan ve 25 değişik ülkeden teşrif edip kongremizi zenginleştiren ve bizimle bilgilerini paylaşan 77 uluslar arası katılımcıya da teşekkürü bir borç bilirim.

Kongremizde, içerikleri TOD birimleri tarafından oluşturulan, 18 panel, 62 kurs, 9 İnteraktif panel, 254 Serbest bildiri seansı düzenlenmiş olup, bu konudaki hassasiyetleri için TOD birimlerinin yöneticilerine, panelist ve kurs veren meslektaşlarımızla, tüm bu seansları yöneten moderatörlerimize emekleri için teşekkür ederiz. Bu kurs metinlerini kitap haline getirerek bu kadar bilgi birikimini daha kalıcı hale getirmeye çalıştık.

İnteraktif film seansları, VCD ve video kütüphanesi ile 700 dolayındaki posterleri ve 24 istasyonlu wet-lab salonu ile genç meslektaşlarımızın eğitimine katkıda bulunan tüm üyelerimize, kongremizi olağanüstü zenginliğe kavuşturdukları için teşekkür ederim.

Canlı cerrahi yayınına imkân veren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın İclal Yücel ve diğer yetkililere ve değerli cerrahlarımıza da şükranlarımızı sunarım.

Bilindiği gibi, bu kongrenin omurgasını, yaşayan bir canlı olarak web sitemiz oluşturmaktadır. Kongrelerimizin sanal bir can kazanmasında yıllar önce bir ana fikir geliştirip hayata geçmesinde büyük emekler veren Sayın Reha Ersöz'e ve bu yıl bu sitenin canlı kalmasını sağlayan UKOK sekreteri Sayın Halil Ateş ile LookUs firmasına ve onlara bu konuda her türlü desteği sunan United Expo firmasına teşekkür ederim.

Kongremizin her türlü cefasını çeken, kongremizin hayat bulmasını sağlayan tüm katılımcı firmalara ve firma yöneticilerine ve bu firmalar ile olağanüstü yoğun bir diyalog sürecini yürütüp, kongremizin mali kaynağını oluşturan Sayın Alp Alaluf'a ve bizi her zaman çok yapıcı eleştirileri ile yönlendiren başta TOD İzmir Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımız ve meslektaşlarımıza katkılarından ötürü minnetlerimizi iletiriz.

Tüm yılını adeta, kongremizin kusursuz olması için çabalayarak geçiren, United Expo firmasının yönetici ve çalışanlarına ve Kongrenin selameti için her türlü imkânı seferber etmiş olan Sungate Port Royal Kongre Merkezi'nin yöneticilerine, sosyal programlarda bizi dünyanın her köşesinden ve ülkemizden sunacakları seslerle, bizleri sanata doyuracak olan, sevgili sanatçılarımıza, teşekkür ederim.

Nihayet, bu kongrenin sevk ve idaresinde bizi her zaman cesaretlendiren TOD Başkanı Sayın Berati Hasanreisoğlu, TOD Genel Sekreteri Sayın Nevbahar Tamçelik ve UKOK üyeleri ve TOD yönetim kuruluna, başarılı ve verimli bir kongre olması dileği ile teşekkürlerimi sunarım.

Kongreler her yönü ile hekimlerin tüm bilgilerini paylaştıkları, teknolojiyle buluştukları ve yeni fikirlerin doğması için ortam buldukları bayram yerleridir. Bayram yerlerinde, her türlü soğukluk giderilir, ruhsal arınma sağlanır ve sosyal bir bütünleşme oluşur. Bizler ne şanslıyız ki, ülkemizde birçok ülkede gerçekleşemeyen bir örgütlenme başarılmıştır. Ve çok iyi organize olmuş tek bir dernek çatısı altında tüm göz hekimleri bu bütünlüğün her türlü avantajını yaşamaktadır.

Hepinizi, bilgilerini yüksek bir merakla geliştiren, mesleki etik değerlerimizi koruyan, hukuki değerlere saygı göstererek her yönü ile topluma örnek olan, ilkeli aydın hekimler olarak, ülkemizin en saygın bilim kurumlarından birisi olmakta ısrarlı ve iddialı Türk Oftalmoloji Derneği'nin bu büyük organizasyonuna katılmaya ve katkıda bulunmaya davet ediyor ve sizleri ağırlayacak olmaktan ötürü büyük gurur duyuyoruz.

Sevgi ve saygılarımla.
Prof. Dr. Süleyman Kaynak
TOD İzmir Şube Başkanı
Ulusal Kongre Organizasyon Kurulu II. BaşkanıDr. Halil Ateş
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 35100 Bornova - İZMİR
 

  (+90 533) 682 55 36
  (+90 232) 343 69 39
  [email protected]


P.C.O Turizm ve Ticaret A. Ş.
1469 Sok. No:18 35220 Alsancak - İZMİR

    (+90 232) 465 00 85 pbx
  (+90 232) 465 00 86
  [email protected]
[email protected]

 

  • Web Adresi: tod2005.org