Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

Kardiyoloji Yardım Derneği II. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Kalp Yetersizliği

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Günümüzde kardiyovasküler hastalıklar, mortalitenin en sık görülen sebebidir. Mortalite yüzdesine bakıldığında, kalp yetersizliği bu hastalık grubunun içerisinde üçüncü sırada yeralmaktadır. Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren diyet ve diüretikler ile başlayan tedavi süreci, vasodilatatör ilaçlar, anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin reseptör blokerleri ile geniş bir medikal tedavi yelpazesine sahip olmuştur. Başlangıçta kalp yetersizliği tedavisinde kontrindike sayılan beta blokerler, son yıllarda kalp yetersizliği tedavisinin önemli köşe taşlarından birini oluşturmaktadır. Bütün bu tedavi girişimlerine rağmen, başarısız kalındığı durumlarda son beş dekad içerisinde kalp transplantasyonu yapılmaktadır. Günümüzde; hastaların kalp transplantasyonuna gitmesini önleyebilmek adına, medikal tedavinin yanısıra biventriküler "pacing" ve kök hücre implantasyonu yapılmaya başlanmıştır. Kalp yetersizliği hastaları ile sık sık karşılaşan pratisyen ve uzman hekimleri, bu hastalıkların güncel tanı ve tedavisi konusunda bilgilendirmeyi amaçladığımız bu toplantıda, kalp yetersizliğinin tanınabilmesi, mümkünse prevansiyonu, medikal, cerrahi ve genetik tedavi yöntemleri anlatıldıktan sonra, elektronik soru-cevap sistemi ile siz değerli meslektaşlarımızın toplantıya aktif katılımlarını sağlamaya çalışacağız.

Sizleri aramızdan görmekten memnuniyet duyacağımızı belirtir, yapılacak bilimsel toplantının verimli geçmesini dileriz.


 
Organizasyon Sekreteryası

Ayazmaderesi Cad. Karadut Sok. No. 7 34394 Dikilitaş, İstanbul
Tel: 0212 258 60 20 (124) - Faks: 0212 258 60 78
e-posta: [email protected]

 

  • Web Adresi: kalpyetersizligi.org