Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

Kardiyoloji Yardım Derneği III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

DAVET

Değerli Meslekdaşlarımız,

Kardiyovasküler hastalıklar uzun bir süreden beri en sık rastlanan mortalite nedenidir. Bu nedenle en az kardiyologlar kadar, başta acil servisler olmak üzere diğer tüm kliniklerde görev yapan hekimler de akut kardiyak patolojilerle sıkça yüzleşmek zorunda kalmaktadırlar. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu hem beklenmedik apansız gidişatlı doğası hem de tedaviye verdikleri dramatik yanıtın önemi nedeniyle mecburi olarak tüm hekimlerin çalışma alanına girmektedir. Kardiyak aciller, acil servis başvurularının yarısından fazlasını oluşturmakta iken, başka nedenle hastanede yatmakta olan erişkin hastaların en az üçte ikisi acil kardiyak patoloji geliştirebilecek risk faktörlerine sahiptir.

Acil servis başvuruları nedenlerine bakıldığında akut göğüs ağrısı sendromların % 5’ini oluşturmakta ve sıralamada sadece karın ağrısının arkasında kalmaktadır. Bu hastaların yarıya yakınında ciddi kardiyak bir hastalık (akut koroner sendrom, akut aort disseksiyonu gibi) tespit edilmektedir. Yılda yaklaşık 300.000 civarında akut kalp yetersizliği olgusu acil servislere başvurmakta, üstelik bu hastaların en az üçte biri son altı ay içerisinde hastane yatışı ya da polikliniklerce görülmüş ve tedavisi düzenlenmiş hastalardan oluşmaktadır. Hipertansif aciller kadar acil serviste tespit edilen hipertansiyon hastaları da iş yükünde büyük bir pay alan hasta gruplarıdır.

Günlük meslek yaşamımızda, bu tarz hastalarla yüz yüze gelen pratisyen ve uzman hekimlere hitap edeceğini düşündüğümüz bu toplantıda, akut kardiyak patolojilerin tanınabilmesi, mümkünse prevansiyonu, medikal cerrahisi ve genetik tedavi yöntemleri anlatılacaktır.

Sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağımızı belirtir, yapılacak bilimsel toplantının verimli geçmesini dileriz.
 

Prof. Dr. Mehmet Meriç


KARDİYOLOJİ YARDIM DERNEĞİ
Vali Konağı Cad. Bizim Apt. No: 10 / 1 Nişantaşı / İSTANBUL
e-posta: [email protected]

Ayazmaderesi Cad. Karadut Sok. No. 7 34394 Dikilitaş, İstanbul
Tel : 0212 258 60 20 Faks : 0212 258 60 78
e-posta: [email protected]

  • Web Adresi: kardiyolojiyardimdernegi.org