Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

TOD XV. GLOKOM CERRAHİSİ SEMPOZYUMU

Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Glokom Cerrahi Sempozyumu’nun 15.si bu yıl 14-15 Aralık 2013 tarihinde İzmir Swiss Otel’de yapılacaktır.Bu toplantıda glokomun cerrahi tedavisi ile ilgili iki panel, video ve olgu sunumları ile tüm katılımcıların yer alacağı tartışma oturumu düzenlenecektir.

14 Aralık cumartesi günü başlayan toplantının ilk gününde cerrahi video ve olgu  sunumları ile ‘Glokom cerrahisinde başarıyı nasıl arttırırız? ‘konulu  panel yapılacaktır.

15 Aralık pazar günü ‘Katarakt ve glokom birlikteliğinde cerrahi yaklaşım’’

konulu panel ile başlayan program, video ve olgu sunumlarını  takiben, glokom ile  ilgili konuların tartışılacağı  oturum ile sonlanacaktır.

Toplantı programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim yürütme kurulu üyelerine, sunum yapmayı ve panelleri yönetmeyi kabul eden tüm meslektaşlarımıza ve katılımcılara teşekkür ederim.

Her zaman bilgi ve deneyimlerimizi paylaştığımız ‘Glokom Cerrahi  Sempozyum’ un da bu yılda birlikte olmak üzere hepinizi TOD Glokom Birim Yürütme Kurulu adına davet ediyor ve 14-15 Aralık 2013 tarihlerinde İzmir’de 15.Glokom Cerrahisi Sempozyumunda görüşmeyi diliyoruz.

Saygılarımla,

Dr.Nilgün Yıldırım
TOD Glokom Birimi Başkanı
TOD Glokom Birimi Adına


Sempozyum Bilimsel Sekreteryası

Dr. Belgin İZGİ 
E-posta: [email protected]

Sempozyum Organizasyon Sekreteryası


19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No:4
34360 Kat:6 Şişli / İstanbul – Türkiye
E-Posta: [email protected]

  • Web Adresi: todnet.org/GL-CanliCerrahi2013