Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

TOD 1. Retina Günleri

Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi "Retina Günleri" adındaki ilk toplantısını 7-8 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Hilton Kongre Merkezinde yapacaktır.

Bu toplantının programı retina ve koroid hastalıkları ile ilgilenen meslektaşlarımızın karşılaştıkları soru ve sorunların
cevaplarını bulabilecekleri bir formatta hazırlanmıştır. 07 Aralık Cumartesi günü başlayan toplantının ilk gününde, sabah oturumlarında önce “Tanı Yöntemleri” gözden geçirilecek, günümüzde FA ve İSYA’nin yeri, OCT ve fundus otofloresan görüntülemenin önemi vurgulanacaktır. Sabah oturumunun ikinci bölümündeki sunumda “Tıbbi Retinaya Yön Veren Çalışmalar” gözden geçirilecek ve öğle yemeğinden önce “Diabetik Retinopati” kapsamlı biçimde tüm yönleriyle masaya yatırılacaktır. Öğleden sonraki oturumlarda sırasıyla “Diabet Dışı Retina Damar Hastalıkları”, çok önemli gelişmeler beklediğimiz “Kök Hücre Tedavisi”nin günümüzdeki yeri ve yine devrim niteliğindeki bir uygulama olan “Retina Protezleri”nin son durumu anlatılacak, günün son oturumu olan olgu sunumlarından önce ise “YBMD Dışı Makula Hastalıkları”ndan en önemlileri tartışılacaktır.

08 Aralık Pazar günü yapılacak olan oturumlarda, günümüzün en önemli sorunlarından “YBMD” etraflıca incelenecek ve “Intravitreal Enjeksiyon Prensipleri”nin tartışılacağı son oturum ile bu ilk toplantı sona erecektir.

“Retina Günleri” başlıklı bu ilk toplantımızın programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birim yürütme kurulu üyelerine, programa gönülden destek veren birimimizin tüm aktif üyelerine, sunum yapmayı ve panelleri, sunumları modere etmeyi kabul eden tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bilimsel açıdan kapsamlı ve doyurucu olacağını düşündüğümüz bu toplantıya hepinizi TOD Tıbbi Retina Birim Yürütme Kurulu adına davet ediyor ve 7-8 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul’da 1.Retina Günlerinde görüşmeyi diliyoruz.

Saygılarımla,

Dr.Serra Arf
Başkan
Tıbbi Retina Birimi Adına


İletişim

Sempozyum Bilimsel Sekreteryası

Dr. Nur KIR
E-posta: [email protected]

Sempozyum Organizasyon Sekreteryası


19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No:4
34360 Kat:6 Şişli / İstanbul – Türkiye
E-Posta: [email protected]

  • Web Adresi: todnet.org/RetinaGunleri2013