Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

9. Prof. Dr. Ümit Ukşal Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri

Değerli meslektaşlarımız,

Prof. Dr. Ümit Ukşal Pediatrik Dermatoloji Günleri’nin dokuzuncusunu bu yıl pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak yapacağız. Aslında bildiğiniz gibi 2020 yılında Eskişehir’de yapacağımız bu toplantıyı pandemi nedeniyle bu yıla ertelemiştik, ama halen koşullar yüz yüze toplanmak için uygun görünmüyor. Bu nedenle bizde çevrimiçi yapmaya karar verdik.

Pediatrik dermatoloji birçok ülkede dermatolog ve pediatristler için bir üst uzmanlık dalıdır. Çocukların deri hastalıklarını tedavi eden hekimlerin çocukların küçük yetişkinler olmadığını ve bütün çocukların da birbirinin aynısı olmadığını her zaman göz önünde bulundurmaları gereklidir. Çocuklarda görülen deri hastalıklarının tanısında karşılaşılan zorluklar, sadece bu döneme özgü görülebilen hastalıklar, bebek ve çocuklarda tedavilerin erişkinlerden farklı olabilmesi ve bu yaş grubunda uygulanacak lokal yada sistemik tedavilerin ciddi olabilecek yan etkilerinden dolayı pediatrik dermatolojinin önemi tüm dünyada giderek artmaktadır. Toplantımızın en önemli amaçlarından biri  dermatolog ve pediatristler arasında bilgi alışverişini sağlayarak pediatrik dermatoloji eğitimine ve gelişimine katkıda bulunmaktır.

Kongreler bilgileri yenilemenin ve paylaşmanın yanı sıra dostluklarında pekiştiği bilimsel toplantılardır. Pandemi nedeniyle bir araya gelemiyoruz ama çevrimiçi yapacağımız bu toplantıda yüz yüze olmasak da gönüllerimizin bir olduğunu biliyoruz. Pediatrik dermatoloji alanındaki gelişmeler ışığında, konusunda deneyimli konuşmacılar tarafından yapılacak olan sunumlarla, kurslarla, ilginç olguların sunulacağı “tanınız nedir ?” oturumları ile bilgilerimizi güncellemeyi ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşmayı hedefliyoruz.

Evlerinizde veya işyerlerinizde 04 - 06 Haziran 2021 tarihleri arasında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacağız.

Saygılarımla

Prof. Dr. Serap Utaş
Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği Başkanı

  • Web Adresi: https://pediatrikdermatoloji2021.org