Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

Acogs Kongreleri | 14-17 Aralık 2023 | İstanbul

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Endüstri Temsilcileri,
 
Her geçen gün, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de genitoüriner alan ile alakalı estetik, fonksiyonel ve rekonstrüktif yeni ve güncel metotlar, uygulamalar popülarite kazanırken bazı uygulamalar terkedilmekte, kimi uygulamalar da etkisini arttırmaktadır. Günceli öğrenmek ve klasikleşen uygulamaları pekiştirmek amacıyla kongre ve kursları hep beraber takip etmekteyiz
 
Yine bizler de ACOGS olarak estetik, kozmetik, fonksiyonel ve rekonstrüksiyon ile cinsel sağlık alanında sıkça kullandığımız uygulamaları bilimsel bulgular eşliğinde meslektaşlarımıza kurslar, workshoplar eşliğinde daha öğretici ve kalıcı olarak aktarmayı hedefliyoruz.
 
Geçtiğimiz sene Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz Genital Estetik ve Kozmetik Jinekoloji Video Temelli Kursun ikincisini bu sene 14-17 Aralık’ta yine İstanbul’da gerçekleştireceğiz. İlkini oldukça yoğun bir katılımla kongre tadında verimli bir şekilde tamamladığımız kursun ikincisini bu sene çok daha geniş kapsamlı olarak yeni kurulan derneğimiz ACOGS (aesthetic cosmetic gynecology and sexology) çatısı altında gerçekleştireceğiz.
 
Literatür eşliğinde video, canlı cerrahi ve workshoplar, paneller ile hem mevcut bilgilerimizi güncelleyerek pekiştirmek hem de yeni uygulamaları uygulayacak şekilde öğrenebilmek için ilgili tüm meslektaşlarımızı ve kendilerini tanıtmak isteyen endüstri temsilcilerini bekliyoruz.
 
Sevgi ve saygılarımla,
 
Doç. Dr. Ali Doğukan Anğın
ACOGS Başkanı

  • Web Adresi: acogs2023.com