Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

TOD 8. Canlı Cerrahi Günleri

Değerli Meslektaşlarımız,
 
Oftalmoloji pratiğinde ve eğitiminde canlı cerrahi uygulamaları bilgi ve tecrübe transferine büyük katkı sağlamaktadır. Başlangıçta Ulusal Kongre programı kapsamında yapılan canlı cerrahi uygulamaları sadece katarakt ve vitreoretinal cerrahi dallarına sınırlı iken, ilk kez 16-18 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 1. TOD Canlı Cerrahi Günleri’ne Katarakt ve Refraktif Cerrahi, Vitreoretinal Cerrahi ve Glokom birimleri canlı cerrahi, Şaşılık, Kornea ve Oküler Yüzey ve Oküloplasti birimleri de cerrahi videoları ile katılmışlar ve zamanla sadece cerrahi uygulamaların olduğu ayrı bir sempozyum halini almıştır. Türk Oftalmoloji Derneğinin en çok ilgi gören toplantılarından biri olan canlı cerrahi sempozyumları pandemi sürecinde de sanal olarak devam etmiş ve her yıl gelişerek, tüm birimlerin canlı cerrahi ile katılmaları ile Türk Oftalmoloji Derneği’nin ulusal kongrelerden sonra en önemli ikinci takvimli toplantısı haline gelmiştir.
 
Bu yıl düzenlenecek olan 8. Canlı Cerrahi sempozyumu geçen yıl olduğu gibi yine T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ev sahipliğinde, Türk Oftalmoloji Derneği Şaşılık, Oküloplasti , Kornea ve Oküler yüzey, Glokom, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi ve Vitreoretinal Cerrahi birimlerinin katkılarıyla 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Bilkent Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
 
TOD 8. Canlı Cerrahi Sempozyumunu bu 4 günlük süre içerisinde sizlere en iyi ve faydalı şekilde sunabilmek, bilimsel ve teknik düzeyinin en üst seviyede olabilmesini sağlamak için Canlı Cerrahi Organizasyon Kurulu (CANOK) yaklaşık altı aylık uzun bir hazırlık sürecinde birim başkanları ve organizasyon firması ile büyük çaba göstermiştir. Her yıl sempozyum sonrası sizlere gönderdiğimiz anketlerden elde ettiğimiz geri bildirimler doğrultusunda sizlerin faydalanacağı ve beğeneceği bir bilimsel program ve sempozyum organizasyonu yapmak için büyük gayret gösterdik. Özverili çalışmaları için tüm organizasyon kuruluna, programa katkı sağlayan TOD Eğitim ve Araştırma Birimlerine, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ekibine, hastalarımıza ve Serenas firması çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.
 
Dünyada benzeri olmayan TOD Canlı Cerrahi Sempozyumları yurt dışında da giderek daha fazla ilgi görmektedir. Zaman içerisinde uluslarararası bir toplantı olması için çaba gösterdiğimiz TOD Canlı Cerrahi Sempozyumu için sizleri 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Ankara’ya davet ediyoruz.
 
 
Türk Oftalmoloji Derneği
Merkez Yönetim Kurulu Adına,
Genel Başkan
Prof. Dr. Huban Atilla
 

  • Web Adresi: todnet.org/CanliCerrahiSempozyumu2024