Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

2. ACOGS Kurs Günleri

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Endüstri Temsilcileri,
 
Her geçen gün, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de genitoüriner alan ile alakalı estetik, fonksiyonel ve rekonstrüktif yeni ve güncel metotlar, uygulamalar popülarite kazanırken bazı uygulamalar terkedilmekte, kimi uygulamalar da etkisini arttırmaktadır. Günceli öğrenmek ve klasikleşen uygulamaları pekiştirmek amacıyla kongre ve kursları hep beraber takip etmekteyiz.
 
Bizler de ACOGS olarak estetik, kozmetik, fonksiyonel ve rekonstrüksiyon ile cinsel sağlık alanında sıkça kullandığımız uygulamaları bilimsel bulgularla meslektaşlarımıza kurslar, workshoplar eşliğinde daha öğretici ve kalıcı olarak aktarmayı hedefliyoruz.
 
Geçtiğimiz sene 14-17 Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz kongremizi bu sene 6-8 Aralık’ta yine İstanbul’da gerçekleştireceğiz. İlkini oldukça yoğun bir katılımla ve ilgiyle verimli bir şekilde tamamladığımız kongremizin ikincisini de yine aynı kapsamda düzenlemeyi hedeflemekteyiz.
 
Literatür eşliğinde video, canlı cerrahi ve workshoplar, paneller ile hem mevcut bilgilerimizi güncelleyerek pekiştirmek hem de yeni uygulamaları uygulayacak şekilde öğrenebilmek için ilgili tüm meslektaşlarımızı ve kendilerini tanıtmak isteyen endüstri temsilcilerini bekliyoruz.
 
Sevgi ve saygılarımla,
 
Doç. Dr. Ali Doğukan Anğın

  • Web Adresi: acogs2024.com