Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi

DAVET

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneğinin Değerli Üyeleri
Sevgili Meslektaşlarım,

Onüçüncü Ulusal Kongremiz 16-19 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde yapılacaktır. Ülkemizin bu tarih dolu cennet köşesinde buluşmak üzere hepinizi davet ediyoruz.

Kongrelerimizin yüksek bilimsel standartlarının yanı sıra canlı sosyal etkinliklerle bu yıl baharı karşılayacağımız ve unutulmaz günler yaşayacağımız bir kongre olacağına inanıyoruz.

Bu yıl yan dal uzmanlık öğrencilerimizin isteklerine paralel ilginç ve verimli kurslarımız, eğitim ağırlıklı oturumlar program akışı içine yerleştirilecektir.

Kongre programımız özellikle pediatrik kardiyoloji ve kalp cerrahisindeki en yeni gelişmeler ve teknikler üzerine yoğunlaşacak, bu konularda ülkemizde ve dünyada tanınmış konusunda uzman konuşmacılar tarafından sunulacaktır. Bu kapsamda yabancı konuşmacı sayımızın da oldukça yüksek olacağını umuyoruz.

Bu kongrede özellikle sözlü sunumlara ağırlık verilecek, yoğun emeklerle gerçekleştirilen çalışmalara özel önem verilecek ve sunumlar ayrı küçük salonlarda değil ana salonda çok sayıda katılımcının izleyeceği değerler haline getirilecektir. Sözlü sunumu değerli bulunan ilk iki çalışmacıya para ödülü verilecektir.

Kongrelerimizin artık gelenekselleşen ödülleri; kurs birincisi ödülü, poster ve sözlü sunum birinciliği ve ikinciliği ödülü, pulmoner hipertansiyon araştırma teşvik ödülü bu yıl da verilecektir.

Güncelleme ve olgu odaklı oturumlar genç meslektaşlarımızın bilgilerini arttıracağı, deneyimli meslektaşlarımızın bilgilerini paylaşacağı panel ve “workshop”lar olarak planlanacaktır.

Her yıldan farklı olarak yeterlilik sınavına verdiğimiz önemi gösterme adına, birinci olacak kişiye yurt dışında bilgi ve görgüsünü artırması için 5.000 TL destek ödülü verilecektir. Yeterlilik sınav belgesinin akademisyen alımı ve doçentlik sınavlarında kullanılması ortak görüşünün zamanla daha ciddi olacağını düşünerek, bu sınavın keyifli hale getirilmesi için böyle bir yolun faydalı olacağını düşünüyoruz.

Kongre katılımının en iyi olması konusundaki hassasiyetimizin gereği kongreye katılım için firma bulamayan asistan arkadaşlarımız için gerekli destek verilecektir.

Her yıl bir öncekinden daha fazla katılımla zenginleşen ve çeşitlenen, bilimsel standardı yükselen kongremizin sosyal programı da bu çerçevede oldukça zengin olacak, Diyarbakır ve Mardin gezileriyle desteklenecektir. Pediyatrik kardiyologları, pediyatrik cerrahları, yoğun bakımcıları, pediyatrik anestezistleri, pediatristleri, hemşireleri ve ilgi duyan herkesi unutulmayacağına inandığımız 13. Ulusal Kongremizde görmek istiyor ve siz değerli meslektaşlarımızın katkı ve katılımını bekliyoruz.

Nisan’da Diyarbakır’da buluşmak dileği ile sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Düzenleme Kurulu Adına
Başkan
Prof. Dr. Nazmi Narin

  • Web Adresi: pedkar2014.org