Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

II. ULUSLARARASI ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ZİRVESİ

ÇAĞRI II. ULUSLARARASI ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ZİRVESİ Tema: [Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri / Cross-cultural Education and Multicultural Experiences in Education] 15 - 17 Temmuz 2016 – Üsküp Türkiye ve çevre ülkelerde kalıcı huzur ve barışın tesisi, eğitimcilerin öncülüğünde gerçekleşecektir. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi bu düşünceden hareketle düzenlenmektedir. İki yılda bir gerçekleştirilen Zirve’nin bu yılki ana teması ‘Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çok Kültürlülük Deneyimleri’ olarak belirlenmiştir. Öğretmen ve eğitimcileri Makedonya’da düzenlenecek Zirve’ye davet ediyoruz. Siz de ‘Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri’ bağlamında hazırlayacağınız ülke eğitim raporu, sözlü veya yazılı bildiri, atölye uygulamaları ve çalıştay önerilerinizle Zirve'ye katkıda bulunabilir, bilgi, beceri, düşünce ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Bölgemizde ve dünyada her geçen gün artan bir huzursuzluk ve karmaşa ortamındayız. Eğitimciler olarak huzuru yaymanın yolu öncelikle kendi aramızda ortak bir dil bulmaktan geçmektedir. Bu dilin tarihi tecrübelerimiz ve yerel deneyimlerimizde olduğunu biliyoruz. Bu hazineyi ortaya çıkarmak, çağdaş deneyimlerimizi karşılaştırmak, birlikte yaşama gayretimizi zenginleştirmek, motivasyonumuzu yükseltmek ve bütün bu kazanımları sınıf içi uygulamalara taşıyacak yöntem ve teknikler geliştirmek için buluşuyoruz. Amacımız, öğrencilerimiz ve velilerimiz aracılığıyla ülkelerimizde, bölgemizde ve dünyada, huzur ve barış için umudu güçlendirmek. ÖNERİ BAŞVURU ALANLARI • Ülke Eğitim Raporu Sunumu: Ülkenizin “Çokkültürlülük Deneyimleri”ne ilişkin rapor önerisi. • Bildiri Sunumu: Ana temaya uygun sözlü veya yazılı bildiri önerisi. • Atölye Uygulaması: Ana temaya uygun azami bir saatlik atölye uygulama önerisi. • Çalıştay Müzakeresi: Ana temaya uygun bir konunun tartışılmak üzere önerisi. ÖNERİ ÖRNEKLERİ Ülke Eğitim Raporu: • ‘Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri’ bağlamında ülkedeki uygulamaların raporu sunulacaktır. Örnek Bildiri Konuları: • Karşılaştırmalı kültürlerarası eğitim • Eğitim ve toplumsal barış • Toplumsal farklılıkların zenginliğe dönüştürülmesinde eğitimin rolü • Eğitim ve temel insan hakları • Okul-çevre ilişkileri ve STK’ların rolü • Toplumsal barışa katkısı açısından öğretmen yetiştirme politikaları • Medya, barış ve eğitim • Toplumsal barış için sınıf ve okul içi iyi örnekler/uygulamalar • Sosyal medyanın çok kültürlülüğe yansımaları • Dijital mecralarda çok kültürlüğe katkı sağlayan uygulamalar • Farklı ülkelerdeki çok kültürlü eğitim uygulaması örnekleri • Eğitim programlarında çok kültürlülük • Eğitim ve uluslararası hareketlilikler (mobilite) • Eğitim ve göç olgusu • Eğitimde proje uygulamaları • Küresel eğitim ağlarının oluşumu, bugünü ve yarını Örnek Atölye - Uygulama Konuları: • Bireysel özgürlüklerin geliştirilmesinde eğitsel uygulamalar • Sosyal barış odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri • Kendiyle ve toplumuyla barışık bir nesil için eğitim uygulamaları • Çok-kültürlü öğretmen odalarının tasarımı • Hoşgörü odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri • Adalet odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri • Eşitlik odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri • Saygı odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri • Merhamet odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri • Sosyal medya, internet siteleri, mobil uygulamalar aracılığıyla çok kültürlülüğe katkı sağlayan uygulama örnekleri Çalıştay Müzakere Konuları: • Barış eğitimi ve okul • Çokkültürlü eğitim uygulamaları • Eğitim programları ve kültürlerarası eğitim • Ders kitapları ve kültürlerarası eğitim ÇERÇEVE • Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi’nin dili Türkçe ve İngilizcedir. • Zirve ülke raporları sunumu, bildiri sunumları, atölye uygulamaları ve çalıştay oturumlarından oluşacaktır. • Çalıştay önerisi gönderecek katılımcıların diğer alanlardan (ülke raporu sunumu, bildiri sunumu, atölye uygulaması) en az birine daha başvurması zorunludur. • Başvurular internet sitemizden çevrimiçi yapılacaktır. • Zirvenin üçüncü günü yapılacak olan çalıştaylar dışarıdan dinleyici katılımına kapalı olacaktır. • Hakem kurulunca kabul edilen ve tam metin olarak gönderilen bildiriler Zirve Bildiri Kitabı’nda yayımlanacaktır. KİMLER BAŞVURABİLİR? • Türkiye ve çevre ülkelerde herhangi bir eğitim kurumunda görev yapmış veya yapmakta olan öğretmen ve akademisyenler ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri. • Katılımcıların Türkçe veya İngilizce konuşma ve anlama yeterliliğine sahip olması beklenmektedir. NASIL BAŞVURABİLİRİM? • Ülke raporu sunumu, bildiri sunumu, atölye uygulaması ve/veya çalıştay müzakeresi için önerilerinizi ve özgeçmişinizi hazırlayınız. • Başvurunuzu 7 Mayıs 2016 tarihine kadar http://ilts.oncuegitimciler.org.tr adresinden çevrimiçi olarak yapınız. YOL VE KONAKLAMA • Dinleyicilerin zirveye katılımı ücretsizdir. Başvuru yapmaları yeterlidir. • Türkiye vatandaşı olup zirvede sunulmak üzere önerileri kabul edilen paylaşım sahibi öğretmen ve öğretmen adaylarından 250 €, akademisyenlerden 300 € katılım bedeli talep edilmektedir. • Türkiye’de öğretmen olarak görev yapmakta olan paylaşım sahiplerinin masraflarının ‘Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı'nın 21.12.2015 tarih ve 56822750-662-E.13152907 sayılı yazısı’ gereğince ‘bakanlığın ilgili ödenek kalemi tarafından karşılanması’ ve ‘resmi görevli olarak’ zirveye katılabilmeleri mümkündür. ZİRVE’NİN YAPILACAĞI YER • II. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi Üsküp şehir merkezinde bulunan Holiday Inn otelinde yapılacaktır (https://www.facebook.com/HolidayInnSkopje/?fref=ts) SOSYAL ETKİNLİK • Zirve sürecinde, programı ve ücreti daha sonra ilan edilecek bir Balkan gezisi yapılacaktır. • Zirve münasebetiyle yapılacak sosyal etkinliklere dinleyiciler de ücreti mukabilince katılabilecektir. ÖNEMLİ TARİHLER • Ülke raporu, bildiri, atölye ve çalıştay başvuruları için son tarih: 7 Mayıs 2016 • Kabul edilen başvuruların duyurulması ve programın ilanı: 21 Mayıs 2016 • Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih: 11 Haziran 2016 • Zirve tarihi: 15 - 17 Temmuz 2016

  • Web Adresi: ilts.oncuegitimciler.org.tr/index.php