Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

10. Prof. Dr. Ümit Ukşal Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri

Değerli meslektaşlarımız,

İki yılda bir düzenlenen Prof. Dr. Ümit Ukşal Pediatrik Dermatoloji Günleri’nin onuncusunu bu yıl Eskişehir’de gerçekleştireceğiz. Halen devam etmekte olan pandemi sürecinin ardından, bilimsel ve sosyal açıdan sizleri mutlu edecek, hep birlikte yüz yüze olacağımız bir toplantı yapabilmeyi çok istiyoruz.

Pediatrik dermatoloji birçok ülkede dermatolog ve pediatristler için bir üst uzmanlık dalıdır. Çocukların deri hastalıklarını tedavi eden hekimlerin çocukların küçük yetişkinler olmadığını ve bütün çocukların da birbirinin aynısı olmadığını her zaman göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Çocuklarda görülen deri hastalıklarının tanısında karşılaşılan zorluklar, sadece bu döneme özgü görülebilen hastalıklar, bebek ve çocuklarda tedavilerin erişkinlerden farklı olabilmesi ve bu yaş grubunda uygulanacak lokal ya da sistemik tedavilerin ciddi olabilecek yan etkilerinden dolayı pediatrik dermatolojinin önemi tüm dünyada giderek artmaktadır. Toplantımızın en önemli amaçlarından biri dermatolog ve pediatristler arasında bilgi alışverişini sağlayarak pediatrik dermatoloji eğitimine ve gelişimine katkıda bulunmaktır.

Kongreler bilgileri yenilemenin ve paylaşmanın yanı sıra dostlukların da pekiştiği bilimsel toplantılardır. Eskişehir’de bilim alanımızdaki gelişmeler ışığında, konusunda deneyimli konuşmacılar tarafından yapılacak olan sunumlarla, kurslarla, ilginç olguların sunulacağı “tanınız nedir?” oturumları ile bilgilerimizi güncellemeyi ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşmayı hedefliyoruz. Eskişehir’de 2-5 Haziran 2022 tarihleri arasında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyacağız.

Saygılarımla

Prof. Dr. Serap Utaş
Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği Başkanı

  • Web Adresi: pediatrikdermatoloji2022.org