Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

31. Ulusal Üroloji Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Üroloji Derneği tarafından düzenlenen, “31. Ulusal Üroloji Kongresi” 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında Hibrit olarak geçekleştirilecektir.

Kongrenin tüm meslektaşlarımızın ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin katılımıyla düzenlenmesi planlanmaktadır.

Türk Üroloji Derneği, eğitim ve bilim politikası doğrultusunda düzenleyeceği 30. Ulusal Üroloji Kongresi’nde görüşmek dileğiyle saygılar sunarız.

31. Ulusal Üroloji Kongresi
Düzenleme Kurulu

  • Web Adresi: uroloji2022.org