Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

TAJEV Obstetrik ve Jinekolojide Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız,
 
Sizleri TAJEV Obstetrik ve Jinekolojide Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu'na davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız. Bu sempozyumda temel amacımız kadın hastalıkları ve doğum alanında güncel bilgilerin işlenmesi, bütüncül değerlendirilmesi ve bilim insanlarının yeni çalışmalarını, bilgi birikimlerini paylaşmalarını sağlayacak etkileşimli bir ortam yaratmaktır.
 
Sempozyumda ilk günü “Obstetrikte Güncel Gelişmeler”e, ikinci günü ise “Jinekolojide Güncel Gelişmeler”e ayırmış olup, bu alanlarda bilgilerimizi gözden geçirmek, yenilikleri ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşmak, sahada karşılaştığımız problemleri dile getirmek ve çözüm önerileri oluşturmayı hedefleyerek, özlem gidermeği amaçlıyoruz.
 
31 Mayıs - 1 Haziran 2024 tarihlerinde, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da gerçekleşecek olan TAJEV Obstetrik ve Jinekolojide Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu'nda sizleri aramızda görmeyi umuyor, değerli katılımlarınızı bekliyoruz.
 
Saygılarımızla,
 
Prof. Dr. Cihat Ünlü                                Prof. Dr. Yaprak Üstün
Sempozyum ve TAJEV Başkanı            Sempozyum Başkanı

  • Web Adresi: tajevguncelyaklasimlar.org